Bugün...Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır Etkinliği Düzenlendi
Tarih: 27-02-2018 19:39:30 + -


Etkinlikte partililer, 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar', 'Çocuklar susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı.


Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'da İyi Parti İl Başkanlığı tarafından 'Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır' etkinliği düzenlendi.

 

Karatekin parkında düzenlenen etkinliğe, İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve STK Koordinatörü Kadriye Ünler, İl Başkanı Çetin Kapdan ve partililer katıldı. Etkinlikte partililer, 'Vatanı korumak çocukları korumakla başlar', 'Çocuklar susar sen susma, istismara sessiz kalma' yazılı dövizler taşıdı.

 

Parti olarak yasal düzenlemelerin uygulanması için her şeyi yapacaklarını dile getiren Ünler, “Kadına yönelik istismarda bulunan şiddette bulunan çocuğa cinsel istismarda bulunan bir sanık maalesef kravat taktığı için indirim almaktadır. Biz bu indirimleri haketmeyen sanıklara ilişkin verilen bu kararların takipçisi olacağız ve gereğini yapacağız. Her türlü anayasal başvuruları yapacağız” dedi.

 

İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve STK Koordinatörü Kadriye Ünler, Türkiye’de en büyük sorunlardan birisinin de kadına şiddet ve çocuklara yönelik cinsel istismar olduğunu söyledi. Ünler, bu konularda İyi Parti olarak duyarlı olduklarını söyleyerek, "Dört aylık parti olan İyi Parti kadına yönelik şiddet ve çocuğa cinsel istismar konusunda çok duyarlıdır. Çünkü Türk siyasi tarihinde kurucu genel başkanı kadın olan ilk ve tek partiyiz. İyi Parti STK Koordinatörü olarak Türkiye genelinde kadına yönelik şiddet davalarını bizzat takip ediyorum. 2017 yılına ait utanç tablosunu sizlerle paylaşıyorum.

 

2017 yılında 409 kadın öldürüldü. 387 çocuk istismara uğradı. 322 kadın cinsel şiddet gördü. Bu bizim ülkemiz için utanç verici. Bu veriler sadece bilimsel veriler. Toplumun örf  ve adeti gereği bunların gerçeği yansıtmadığını biliyoruz.  İYİ Parti olarak kadına yönelik şiddet ve  kadına yönelik istismar davalarını takip edeceğiz. Yasal düzenlemeleri getireceğiz" dedi. Grup açıklamasının ardından parktan ayrıldı.

 

Ardından İyi Parti Çankırı Teşkilatı kadınları, parti binasında başta Afrin şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okuttular.

 

İyi Parti Çankırı teşkilatı kadın üyelerimizin Karatekin Parkında çocuk istismarını protesto amacıyla yaptıkları basın açıklaması:

 

Ellerim küçük, sütü kasten dökmüyorum.

 

Bacaklarım kısa, lütfen yavaş yürü ki sana yetişebileyim.

 

Parlak ve güzel bir şeye dokunduğumda ellerime vurma, 

 

Neden vurduğunu anlamıyorum.

 

Lütfen seninle konuştuğumda bana bak, 

 

O zaman gerçekten dinlediğini anlıyorum.

 

Duygularım hassas,

 

Beni bütün gün azarlama, 

 

Kendimi aptal hissetmeden hata yapmama izin ver.

 

Yaptığım yatağın ya da çizdiğim resmin mükemmel olmasını bekleme, 

 

Yapmayı denediğim için beni sev.

 

Unutma, ben çocuğum; küçük bir yetişkin değilim.

 

Bazen ne dediğini anlamıyorum.

 

Seni çok seviyorum, lütfen beni ben olduğum için sev;

 

Yapabildiğim şeyler için değil”

 

Değerli basın mensupları, Partimizin değerli üyeleri, Kıymetli beyefendiler, hanımefendiler ve geleceğimizin teminatı sevgili gençler…

 

İyi Parti Çankırı Teşkilatı kadınları olarak “Kadına Şiddet ve Çocuk İstismarına Hayır” diyerek başlattığımız programın ilk adımını onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum.

 

Bilindiği üzere diyeceğim, ama aslında pek de bilinmediği üzere çocuk istismarı dünyada milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen önemli  bir toplumsal sorundur. Çocuklar üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal etkileri olan istismar, çocukların yaşamlarında onarılmaz sonuçlara yol açabilmektedir.

 

Geniş anlamıyla çocuk istismarı 18 yaşın altındaki çocukların ya da ergenlerin ana-babaları, onları bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli öğretmen, usta, koruyucu aile fertleri, vasi gibi kişiler ya da yabancı kişiler tarafından yapılan, bedensel veya psikolojik olarak sağlıklarına zarar veren, fiziksel, duygusal, cinsel ya da zihinsel gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlardır. Ancak yapılan bu davranışın, mutlaka çocuk tarafından algılanması ya da erişkin tarafından bilinçli olarak yapılması gerekli değildir.

 

Çocuk istismarı her yaştan, ırktan ve gelir düzeyinden çocuğu etkiler.  Genelde çocuğun tanıyıp güvendiği kimseler tarafından yapılır. Uzmanlara göre istismara maruz kalan bir çocuğa yardım ederken ya da yardım etmeye başlarken atılacak ilk adım ise istismarın işaretlerini ve belirtilerini bilmekten geçmektedir.

 

Türkiye’de yapılan bir araştırma sonucuna göre fiziksel istismar en sık 4-6 yaş arasında olmakta ve erkek çocuklar kız çocuklara göre daha fazla istismara maruz kalmaktadırlar. Fiziksel istismar çocuk istismarının en çok görünen ve yaygın şekilde fark edilen biçimidir. Fiziksel istismar çocuğun kaza sonucu oluşmamış ve fiziksel zarar görmesiyle ortaya çıkan yaralanmalardır. Çocuğa kasıtlı olarak zarar vermek demektir. Çocuğun yaşamını tehlikeye sokabilir ve uzun dönemli olumsuz etkilere neden olabilir. Çoğu kez kimse bir şey yapmadığı ya da bildiği halde sustuğu için pek çok çocuğumuz uğradığı bu şiddet nedeniyle karanlıkta yaşamaktadır.

 

Cinsel istismar ise, çocuğun bir yetişkin ya da kendisinden büyük bir çocuk tarafından anlamadığı veya kabul etmediği, gelişimsel olarak hazır olmadığı ve karşı tarafın cinsel tatmini için kullanılması durumudur. Bu her türlü cinsel içerikli konuşmayı, şakalaşmayı, teşhir ve röntgencilik gibi temas içermeyen istismar türlerinden, çocuğun cinsel organlarına dokunma, tecavüz, çocuğu fuhuş ve pornografik materyallerin üretiminde kullanma ve sodomi gibi tüm davranışları ve eylemleri kapsamaktadır. Çocuk cinsel istismarı en sık 6-10 yaş arasında görülmektedir. İstismara uğramada kız çocukların oranı erkek çocukların oranına göre daha yüksektir. Cinsel istismar, çoğunlukla mağdurun tanıdığı bir kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Saldırgan nadiren yabancıdır. Cinsel istismarların üçte biri diğer bir çocuk tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Cinsel istismar çocuğun güven duygusunun yıkılmasında çok büyük tahribatlara yol açmaktadır. Çoğu kez istismarcı, çocuğu sürekli sessiz kalması için yönlendirmekte ya da tehdit etmekte ve bu yönlendirme anlama kabiliyetini aşan bir durum olduğu için çocuk bir dizi duygusal tepkiler vermektedir. Kendilik sorunları, düşük öz değer,  suçluluk, utanç, depresyon, panik atak, ruhsal gelgitler, benlik saygısında ciddi azalma, öfke tepkileri, intihar eğilimi, karşı gelme bozukluğu gibi.

 

Uzmanlara göre cinsel istismarla ilgili yapılması gereken en önemli şeylerden biri, bunu ortadan kaldırmaya dönük programların geliştirilmesidir. Çocuklara yönelik geliştirilecek bu programlarda, olası istismar durumlarını tanımaları, uygun tepki göstermeleri ve bu durumla karşılaştıklarında hemen güvendikleri bir yetişkine anlatmaları sağlanmalıdır.

 

Çocuğumuz fiziksel ya da cinsel anlamda istismar edilmese bile duygusal anlamda da istismar edilebilir. Çocuğa duygusal olarak yokmuş gibi davranılması, ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesi, bunun aksine gelişimini bozan her türlü aşağılama, reddetme, suçlama vb gibi söz ve davranışlara maruz kalması durumu da bir istismar konusudur. Çocuğun duygusal istismarı tek başına olabilir ya da fiziksel veya cinsel istismarla birlikte görülebilir. Duygusal istismarın fark edilmesi kolay olmadığından görülme oranı da kesin olarak bilinmemektedir. Sıklıkla sözlü istismar olarak gerçekleşir. Ancak şunları da içerebilir; reddetme, tedhiş, utandırıcı şekilde ceza verme, fiziksel ve duygusal temastan alıkoyma. Duygusal istismar genellikle tekil bir olay değildir. Belirli bir süre boyunca devam eden bir davranış biçimidir. Ebeveyn ya da çocuğun bakımını üstlenen kişi çocuğu hiçbir sevgi, destek ve rehberlik belirtisi olmaksızın sürekli eleştirir, tehdit eder, küçümser, hor görür veya reddeder. Çocuk davranışlarında fazla saldırganlıktan edilgenliğe kadar aşırılıklar sergiler. Çocuk gecikmiş fiziksel, duygusal veya entelektüel gelişim gösterir.

 

İstismar kadar sert ya da belirleyici olmasa da çocuğun ihmali de ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İhmal, çocuğun beslenme, giyinme, barınma, tıbbi bakım, eğitim veya uygun gözetim gibi temel ihtiyaçlarını ve karşılanmayan duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını, eğitimsel/bilişsel ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olmak ve uygun büyüme ve gelişim konusunda denetim eksikliği göstermektir. İstismara göre daha yaygındır, ama onun kadar çarpıcı değildir. Tüm dünyada çocuk nüfusunun %1 ila 2’si ihmal edilmektedir. Konu uzmanları tüm istismarların yaklaşık %48 ila 63’ünün ihmal ile birlikte olduğunu düşünmektedir.

 

Araştırmalara göre Türkiye’de aile içinde gerçekleşen istismar olayları, aile dışında gerçekleşen istismar olaylarından daha fazladır. Aile içi istismarda yaş ortalaması 5 ila 7, aile dışı istismarda ise 7 ila 10 yaş arasında değişmektedir. Özellikle erkek çocukların kız çocuklarına göre daha küçük yaşlarda istismar edildikleri, ama genelde kız çocukların çok daha fazla buna maruz kaldıkları ifade edilmektedir. Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaşa göre dağılımları incelendiğinde; %30’unun 2-5, %40’ının 6-10, %30’unun 11 - 17 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Yani olguların %70’ini küçük yaş grubu oluşturmaktadır. İstismara maruz kalan çocuklarda kız/erkek oranı 3’tür. Yurt içi yayınlarda ise kız/erkek oranı birbirine yakın bulunmuştur. İstismarcıların %96’sı erkek, %80’i de çocuğun tanıdığı birisidir. Araştırmalarda çocuğun yaşı ne kadar küçükse istismar olasılığının da o kadar fazla olduğuna dikkat çekilirken  istismara uğrama olasılığının 12 yaşından sonra belirgin bir şekilde azaldığı belirtilmektedir. Son yıllarda istismar ve ihmal vakalarında artış gözlenmiş, bunun nedeni ise istismar ve ihmale uğrayan çocuk sayısı veya bildirilen vaka oranındaki artışa bağlanmıştır. Cinsel istismar kızlarda 3 kat fazla görülmekle birlikte yapılan bir araştırmaya göre cinsel istismar dışındaki faillerin oranları şöyle ifade edilmektedir: % 77 olasılıkla aile, % 11 olasılıkla diğer akrabalar, % 5 bakımla ilgisi olmayan kişiler, % 2 ise çocuğun bakımı ile ilgilenen diğer kişiler…

 

Cinsel istismar vakalarında da istismarın yüksek oranda aile bireyleri veya akrabalar tarafından yapıldığı bilinmektedir. Çocuk istismarı konusunda yapılan araştırmalarda %78 ile duygusal istismarın baş sıralarda olduğu görülmektedir. Fiziksel istismar %24, Cinsel istismar ise %9 gibi bir oranda görülmektedir. Türkiye’de 1980-1982 yılları arasında 8 ilde yapılan bir kız çocukların %34,6’sının, erkek çocukların ise %32,5’inin ihmal ve istismar kurbanı oldukları açıklanmıştır. Eğitimsiz ebeveynlerin %40’ı, eğitim düzeyi yüksek ebeveynlerin ise %17’si çocuklarını istismar etmektedir.

 

Özetle İstismar, Çocuğun Sağlığına ve Gelişimine Zarar Verir!

 

İstismar Göstergeleri

 

• Saldırgan davranış ya da kasten “zarar vermedir”.

 

• Zaman içerisinde tekrar eder.

 

• Güçlerin dengesiz olduğu kişilerarası ilişkilerde baş gösterir.

 

İstismarcılarda Görülen Göstergeler:

 

• Sözlü tehditler ya da fiziksel eylemlerle başkalarını kontrol ederler.

 

• Öfke ya da kaba kuvvete daha yatkındırlar.

 

• Hedef aldığı kişiyle empati kurmaz. Ö

 

• Çoğu zaman kendisi de saldırgan davranışa maruz kalmıştır.

 

• Başkalarıyla alay eder.

 

• Çevresindekileri etkiler, istismarın uygulanmasında model olur

 

• Kendi imajını korumanın tek yolu olarak şiddeti görür.

 

Çocukları İstismardan Korumak İçin  Ebeveynlere Öneriler:

 

• Çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olun. Ailesiyle sağlıklı iletişim kurabilen, sevgi saygı ortamında büyüyen çocuklar hem istismara uğrama konusunda daha az risk taşırlar, hem de başlarına gelen olumsuz olaylarda ailelerinden destek isteyebilirler.

 

• Çocuğunuzun öğretmeni, danışmanı ve okul müdürüyle tanışın. Okulun istismar konusundaki politikalarını öğrenin ve bu politikaların doğru uygulanması için işbirliği yapın.

 

• Çocuğunuzun sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmesine yardımcı olun. Kalabalık içinde olmak güven verir ve zorbalar arkadaş çevresi olan çocukları daha az hedef seçerler.

 

• Çocuğunuza şiddetin kabul edilemez olduğunu öğretin. Çocukların % 60’ı istismara tanık olurlar. Bu çocuklar, diğerlerinin davranışlarını etkilemede ve mağdurlara yardımcı olmada hayati bir role sahiptir. Anne babalar, şiddeti hoş görmeyen değer sistemleri oluşturmada rol modeli olabilirler.

 

• Çocuğunuza istismarı nasıl şikayet edeceklerini öğretin. Kendiniz de bu durumlarda nereden yardım istenebileceğini öğrenin.

 

Ve son olarak eklemek isteriz ki, 13 yaşındaki çocukların evlenmelerine cevaz vererek, “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek istismarı ve istismarcıları teşvik eden karanlık ve alçak zihniyetlerin devlet kademe ve yönetimlerinde görev almaları engellenmeli, caydırıcı tedbirler etkin ve kesin bir biçimde uygulamaya konulmalıdır.

 

Bizler İyi Parti kadınları olarak bugün başlattığımız program gereğince ailelerimizi, kadınlarımızı, erkeklerimizi ve gençlerimizi kapsamlı bir program dahilinde eğiteceğiz.

 

Biliyoruz ki, çocuk susar, ama biz susmayacağız.

 

Karanlıktaki o çığlığı duymak istemeyen sağırlar duyuncaya kadar,

 

Çocuklarımız güven içinde uykuya dalıncaya kadar,

 

3 yaşındaki çocukların ırzına geçen sapıklar,

 

O sapıkların ortaya çıkmasına sebep olan şiddet düşkünü babalar, analar…

 

Yok edilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.

 

Biliyoruz ki çocuklarımız geleceğimizdir. Geleceğimizin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz.
Bu haber 1172 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İlginizi Çekebilecek Diğer Siyaset Kategorisi Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANAN HABERLER
YUKARI